Opiskelijoiden ajatuksia muuttuvista oppimisympäristöistä

perjantai 20. maaliskuuta 2015

Kiltakoulut oppimisympäristöinä -webinaari

Katsoin Jari Välkkysen webinaarin liittyen kiltakoulun oppimisympäristöihin. En ollut aikaisemmin kuullut tälläisistä kiltakouluista, joten webinaarin katsominen oli opettavaista ja hyödyllistä. Kiltakoulut ovat ammattikoululinjoja, joissa oppilaat hankkivat ammattitaidon hyödyntäen oppimisessaan tietotekniikkaa ja sosiaalista mediaa. Oppimisympäristöt koostuvat fyysisestä tilasta, opiskelumateriaaleista, jotka ovat pääasiassa verkossa, opiskelun harjoituskokeista sekä digitaalisesta ympäristöistä. Kiltamalli on luotu haasteena perinteiselle oppimisympäristöille. Se on luotu opiskelijan lähtökohdista: miten opiskelijat motivoituvat ja mitkä tekijät edistävät oppimista. Lähtökohdiksi ovat muodostuneet työelämälähtöisyys, käytännön tehtävät ja tekniikan käyttäminen. Esimerkiksi ryhmänohjaus tapahtuu facebookin välityksellä, joka on varmasti miltei jokaisen nuoren jokapäiväisessä käytössä.

Opetuksessa on huomioitu vahvasti työelämälähtöisyys ja se pyrkii vastaamaan jatkuvaan työelämän muutokseen. Kiltamallissa lähtökohtana on ongelmaperusteinen opetus: oppiminen tapahtuu pääasiassa yrityksissä tai työtiloissa, joista on tehty mahdollisimman aitoja työpaikkoja muistuttavia oppimisympäristöjä. Teoriaopetus tapahtuu luokkahuoneissa, mutta se on rajattu opetuksessa minimiin. Opetusta määrittelee ja ohjaa opetussuunnitelma, työelämäntarpeet, oppijoiden lähtökohdat, sosiaaliset taidot ja elinikäisen oppimisen avaintaidot. Opetus on pyritty luomaan digitaalisen maailman ympärille ja jokainen työvaihe liittyy jollain tavalla tietotekniikkaan.

Miten digitaalisuus sitten konkreettisesti näkyy kiltakouluissa? Oppikirjoja vastaa Weebly-sivusto, josta löytyy kaikki opetukseen liittyvä materiaali. Blogger toimii opiskelijoiden oppimispäiväkirjana, ja korvaa näin muistiinpanovihkot. Kynän ja paperin korvaa mobiililaitteet ja  facebook ja whatsapp ovat tiedottamisen kanavia. Webinaarin esiintyjä Jari Välkkynen korosti esimerkiksi oppimispäiväkirja blogin merkitystä. Opiskelijat pitävät koko opiskeluajan päiväkirjaa tekemistään töistä ja opiskelustaan, joista muodostuu portfolio. Blogiportfoliosta voi olla hyötyä esimerkiksi työnhakutilanteissa ja jotkut opiskelijat olivat sen ansiosta saaneet työpaikan. Sieltä pystyy helposti näyttämään omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan työnantajalle.

Kiltamallissa opiskelijoiden ja opettajan roolit eivät ole niin rajattuja, kuin perinteisessä opetuksessa. Opiskelijat otetaan mukaan ohjaukseen ja opettamiseen ja esimerkiksi vanhemmat opiskelijat auttavat nuorempia. Samalla vanhempien opiskelijoiden tulee kerrattua aikaisempia asioita ja aihealueista muodostuu näin kokonaisuuksia. Lisäksi digitaalisuuden kautta opetellaan muitakin käytännön asioita, kuten varmuuskopioiden käyttöä sekä erilaisten materiaalien ja lähteiden etsimistä verkosta. Blogia ja mobiililaitteita käytetään jokaisessa työvaiheessa hyväksi. Luokkahuoneessa mobiililaitteesta luetaan aiheeseen liittyvää teoriaa, jonka jälkeen se toteutetaan työsalissa. Samalla työprosessi kuvataan blogiin, jonka jälkeen sitä reflektoidaan eli pohditaan mitä prosessissa opittiin ja mitä olisi voinut mahdollisesti tehdä toisin. Näin teoria ja käytäntö ovat kiinni toisissaan ja työprosessiin voi aina palata blogin kautta.

Webinaari kiltamallista oli todella mielenkiintoinen. Opetusmalli kuullostaa mielestäni todella hyvältä, ja tekniikka on saatu luonnollisesti mukaan opetukseen ja oppimiseen. Monesti tälläisisissä opetustyyleissä tekniikka saattaa jäädä irralliseksi, eikä siitä saada lisäarvoa opetukseen, mutta tässä mallissa hyödyntäminen näyttää onnistuvan hyvin. Kiltamallissa on otettu hyvin huomioon oppimisen ja tiedon nykytila: mitä nykyään koulutukselta tarvitaan? Mikäli koulu pystyy mitenkään edistämään opiskelijoiden työnsaantimahdollisuuksia, on se erittäin positiivinen edistys. Lisäksi ottaen huomioon ammattikoulujen korkeat keskeyttämisluvut, kiltamallien kaltaiset opetustyylit, jotka motivoivat opiskelijoita, ovat myös yhteiskunnallisesti tärkeä säästö.

Tässä linkki webinaariin:
https://opetus.adobeconnect.com/_a844445895/p32no7iphyl/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal