Opiskelijoiden ajatuksia muuttuvista oppimisympäristöistä

keskiviikko 28. tammikuuta 2015

Avoimuus oppimisympäristöissä


Tehtävänämme oli etsiä artikkeleita liittyen MOOC oppimisympäristöihin. Törmäsin Tampereeen yliopiston Informaationtieteiden laitoksen viime vuonna järjestämään konferenssitiivistelmään. Konferenssin aiheena oli interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Tutkijatapaamisen artikkeleista Yrjö Lappalainen ja Mika Sihvonen käsittelivät avoimuutta oppimisverkostossa ja valitsin tämän artikkelin tehtävään liittyen. Tutkimuksen taustalla on Avoimuudesta voimaa oppimisympäristöihin (AVO2) -hanke, johon osallistuneita haastateltiin ja havainnoitiin. 

Avoimus sanana ja ilmiönä koetaan positiivisena, eikä sitä voida näin ollen helposti vastustaa. Oppimisympäristöissä avoimuus voidaan määritellä toimintatavaksi, jolloin omat tuotokset ja ajatukset jaetaan. Tällöin avainasemassa on käyttäjien asenne. Jaettaessa omia tuotoksia ja ajatuksia tulee olla valmis ottamaan vastaan kritiikkiä ja muutosehdotuksia omaa tuotosta kohtaan. Palautteen antaminen voidaan nähdä myös auttamisen ja ohjauksen näkökulmasta, jolloin avoimuuteen liittyy myös halu ja vaatimus auttaa muita. Avoimuus rikkoo perinteiset hierarkia ja valta-asemat, jolloin kaikilla on samanlainen mahdollisuus vaikuttaa ja saavuttaa tuotokset ja resurssit.

Avoimessa verkostossa ei toimijoita ole välttämätöntä tuntea henkilökohtaisesti, mutta toisten taitojen ja tarpeiden tunnistaminen on tärkeää. Erityisen tärkeitä ovat omat käsitykset itsestä oppijana sekä omien tavoitteiden asettaminen. Ennen kaikkea avoimet verkostot vaativat itseohjautuvuutta. Toimijoilla tulee olla sisäistä motivaatiota, suunnitelmallisuutta, tulevaisuuteen suuntautuneisuutta, itseluottamusta, luovuutta, joustavuutta, itsearviointi kykyä ja halua ottaa vastuuta omasta oppimisestaan. Koulujen tulisikin mielestäni kiinnittää teknisten taitojen opettamisen lisäksi erityistä huomiota näiden taitojen opettamiseen. 

Artikkelin mukaan avoimen toimintakulttuurin haasteina ovat mm. työkalujen hallinta taitojen puuttuminen sekä valvonnan puuttuminen, jolloin esim. itseohjautuvuuden vaatimuus kasvaa. Avoimet ympäristöt ovat joustavia, mutta joku voi kokea joustavuuden pakoksi olla paikalla jatkuvasti. Avoimuus on myös kytköksissä vapaaehtoisuuteen, joka luo epävarmuuden ja keskeneräisyyden ilmapiiriä. Näitä tulee sietää. Avoimuus saattaa näyttäytyä tasa-arvoisena kaikille mahdollisuuksia tarjoavana ympäristönä, mutta tulee kuitenkin pitää mielessä ettei kaikilla ole tekniikkaa ja taitoa olla mukana näissä yhteisöissä. Tällöin samanarvoisuuden vaatimus ei toteudukaan. 

Tuoko avoimuus mukanaan sellaisia haasteita, ettei sen käyttö oppimisympäristöissä ole laajemmalle käyttäjäkunnalle mahdollista?Viteli, J. & Östman, A. toim. 2014. Tuovi 12: Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa 2014-tutkijatapaamisen artikkelit. Tampereen yliopisto.

Saatavana:
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96051/tuovi_12_2014.pdf?sequence=1
4 kommenttia:

 1. Palautteenantoa tulee harjoitella niin lapsilla kuin aikuisilla. Avoimessa verkossa tapahtuva palautteenanto on erilaista kuin kasvotusten tapahtuva palautteenanto, sillä verkossa palautteen kirjoittaminen ei tunnu niin henkilökohtaiselta, kun kohteena ei ole toinen elävä yksilö vaan verkon bittiavaruus. Verkkoon kirjoitettu palaute voi olla toisinaan rumaa, vaikka tarkoitus olisi antaa palautetta rakentavassa hengessä.

  Tämä blogikinhan on eräällä tavalla avoin oppimisympäristö. On selvää, että meillä kaikilla on omat elämämme, jonka puitteihin sovitamme muun muassa tämän kurssin suoritukseen vaadittavaa blogiaktiviisuutta. Toisaalta on stressaavaa ajatella, että blogissa voi olla koko ajan joku päivittämässä sinne ajatuksiaan, mutta toisaalta sen ajatuksen kanssa pitää vain pystyä elämään. Tärkeintä on, että hommat etenevät ja kaikki tekevät osansa sovitussa aikataulussa :)

  VastaaPoista
 2. Kuten Jari sanoi, avoimessa verkossa voi olla helpompi antaa kehittävää palautetta kuin kasvotusten. Kehittävän ja kriittisen palautteen saaminen olisi tärkeää jo pienestä lähtien. Mutta muodostuuko verkossa palautteesta helposti kiusaamista?

  Avoimien oppimisympäristöjen joustavuus on suuri etu. Tämä blogi on ollut tosi hyvä luoden yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta ryhmän jäsenten kesken. Ei tarvitse ruveta sumplimaan aikatauluja vaan pystymme täällä jakamaan ajatuksiamme.

  VastaaPoista
 3. Hmm..tuli kuitenkin mieleen, että mitenköhän tästä blogista saisi tehtyä enemmän vuorovaikutteisemman? Blogi saattaa helposti muodostua sellaiseksi, että jokaiseen tekstiin kirjoitellaan pari kommenttia, mutta laajempaa keskustelua ei välttämättä synny.

  VastaaPoista
 4. Se on hyvä kysymys! Kommenteista ja uusista tekstistä tulee ilmoitus sähköpostiin, joten kaikilla on tiedossa täällä tapahtuva keskustelu. Itsellä ainakin välillä menee kuitenkin myös muut tehtävät tiheän blogin päivittämisen edelle. Itselle ainakin tuntuu luontevammalta käydä kommentoimassa teidän tekstejänne kerralla enemmän. Tapoja on monia :)

  VastaaPoista